*

Lekárska služba prvej pomoci

Lekárska služba prvej pomoci pre deti a dorast: ordinačné hodiny:
pondelok – piatok: 18,00 – 06,00 hod
Sobota, nedeľa, sviatky: 24 hodín
Č. tel.: 0919 321 321

Kardiologická ambulancia MUDr.Havránkovej - od 2.10.2017 Zrušená

Vážení pacienti Kardiologická ambulancia od 2.10.2017 je presťahovaná na novú adresu Bajkalská 18/A, Bratislava2, 821 08,
tel. kontakt 09018 449 666

*

Možnosť zapožičania invalidného vozíka (rôzne druhy)

Možnosť zapožičania invalidného vozíka (rôzne druhy)
Bližšie informácie na tel.č. :
2/63 833 000
0903 437 932
2/63 833 885

Možnosť prenajatia rokovacej miestnosti

Prenájom rokovacej miestnosti je možný už od 1 hodiny. Pre viac informácií volajte na tel.č: 02/63833000