Praktickí (lekári prvého kontaktu)

MUDr. Barteková Silvia

Dvere
Poschodie: 
0
Číslo dverí: 
A044
Ordinačné hodiny
Ordinačné hodiny: 

pondelok:09,00-14,00 hod- prevencia
14,30-18,00 hod ambulancia chorí

utorok: 7,00-11,30 hod- ambulancia chorí
11,00-11,30 hod- výsledky
11,30-15,00 hod- prevencia

streda: 7,00-11,30 hod -prevencia
11,00-11,30 hod-výsledky
11,30-14,00 hod-ambulancia chorí

štvrtok: 7,00-11,30 hod-ambulancia chorí
11,00-11,30 hod-výsledky
11,30-15,00 hod- prevencia

piatok: 7,30-11,00 hod ambulancia chorí

Prevencia po ústnej dohode na predvolánku
Zdravotný obvod číslo 27/II Petržalka: Šintavská, Budatínska,
nepárne 1-20 Znievska, Smolenícka 16,18, Pajštúnska.

Zmluvný vzťah: VšZP a.s.,Dôvera zdravotná poisťovňa a.s., Union
zdravotná poisťovňa a.s

MUDr. Búzek Pavol

Dvere
Poschodie: 
1
Číslo dverí: 
126A,125A
Ordinačné hodiny
Ordinačné hodiny: 

PO: 07:00 - 07:30 - odbery
PO: 07:30 - 12:30 - ambulancia
UT: 07:00 - 07:30 - odbery
UT: 07:30 - 12:30 - ambulancia
ST: 07:00 - 07:30 - odbery
ST: 07:30 - 10:00 - ambulancia
ST: 10:00 - LPK
ŠT: 13:00 - 18:00 - ambulancia
PI: 07:00 - 07:30 - odbery
PI: 07:30 - 12:30 - ambulancia

MUDr. Eftimová Patrícia

Dvere
Poschodie: 
1
Číslo dverí: 
119A,118A
Ordinačné hodiny
Ordinačné hodiny: 

PO 8:00 - 12:30
UT 8:00 - 12:30
ST 13:00 - 17:00
ŠT 8:00 - 12:30
PI 8:00 - 12:30

Lekárske preventívne prehliadky, posudková činnosť, objednaní pacienti:

PO 12:30 - 13:30
UT 12:30 - 13:30
ST 17:00 - 18:00
ŠT 12:30 - 13:30
PI 12:30 - 13:30

MUDr. Gibalová Eva

Dvere
Poschodie: 
0
Číslo dverí: 
A034
Ordinačné hodiny
Ordinačné hodiny: 

6.4. výnimočne ordinujeme od 8.00-12.00, od 19.00 v závažných prípadoch možnosť LSSP Kramáre alebo výjazd.služba 0919 321 321

PO 8:00 - 12:00 13:00 - 15:00 prevencia objednaní
UT 15:30 - 18:30
ST 7:30 - 12:00 13:00 - 14:30 prevencia objednaní
ŠT 14:00 - 18:0
PI 7:30 - 12:00 13:00 - 14:30 prevencia objednaní

MUDr. Kondašová Helena

Dvere
Poschodie: 
2
Číslo dverí: 
C221
Ordinačné hodiny
Ordinačné hodiny: 

PO 8:00 - 13:00
UT 12:00 -18:00
ST 8:00 - 13:00
ŠT 8:00 - 13:00
PI 8:00 - 13:00

MUDr. Kovár Michal- odborný garant

Dvere
Poschodie: 
1
Číslo dverí: 
A115,A116
Ordinačné hodiny
Ordinačné hodiny: 

PO 13:00 -19:00 | 18:00 (preventívne prehliadky)
UT 7:45- 15:30 | 13:30 (preventívne prehliadky)
ST 7:45 -15:15 | 13:15 preventívne prehliadky )
ŠT 7:45 -15:15 | 13:15 (preventívne prehliadky)
PI 7:45 -14:00 |

Odbery biologického materiálu a injekcie: utorok - piatok 8:00-9.00 - po dohovore so sestrami.

Prestávka na obed: 12:45 - 13:00

MUDr. Kučerová Adriana

Dvere
Poschodie: 
0
Číslo dverí: 
A046
Ordinačné hodiny
Ordinačné hodiny: 

PO 10:00 - 13:30 poradňa 8:00 - 10:00
UT 7:00 - 11:00 poradňa 11:30 - 15:00
ST 14:00 - 18:00
ŠT 10:00 - 13:30 poradňa 8:00 - 10:00
PI 7:30 - 11:30

Ak Váš lekár práve neordinuje, rady Vás ošetríme.

MUDr. Omelková Jana

Dvere
Poschodie: 
2
Číslo dverí: 
A222
Ordinačné hodiny
Ordinačné hodiny: 

PO 13:00 - 18:00
UT 08:00 - 13:00
UT 13:00 - 13:30 - konzultácie
ST 08:00 - 10:30
ST 10:30 - 13:30 - LPK
ŠT 08:00 - 13:00
ŠT 13:00 - 13:30 - konzultácie
PI 08:00 - 13:00
PI 13:00 - 13:30 - konzultácie
Odbery: denne 07:30 - 08:00 (okrem pondelka)

MUDr. Preťová Olga

Dvere
Poschodie: 
1
Číslo dverí: 
A122
Ordinačné hodiny
Ordinačné hodiny: 

PO 7:00 - 12:30
UT 7:30 - 12:30
ST 10:00 - 13:00 LPK: 8:00 - 10:00
ŠT 13:00 - 18:00
PI 8:00 - 12:30

MUDr. Vilčeková Mária

Dvere
Poschodie: 
1
Číslo dverí: 
A124
Ordinačné hodiny
Ordinačné hodiny: 

Po: 7.00-7.30(administratíva) 7.30-8.00(odbery)
8.00-13.30(ambulancia)
Ut: 7.00-7.30(administratíva) 7.30-8.00(odbery)
8.00-13.30(ambulancia)
Str: 12.30-18.00(ambulancia)
Št: 7.30-10.00(LPK) 10.00-13.30(ambulancia)
Pia: 7.00-7.30(administratíva) 7.30-8.00(odbery)
8.00-13.30(ambulancia)

Syndikovať obsah