Ambulancia TOMA-MED s.r.o. má pozastavenú činnosťod 17.5.2017

Sestra: 
Ambulancia má pozastavenú činnosť
Dvere
Poschodie: 
2
Číslo dverí: 
C222
Kontakt
Telefón: 
02/63814154
Ďalšie informácie
Info: 

Vážení pacienti ,v termíne od 17.5.2017 je dočasne pozastavená ambulantná činnosť ambulancie praktického lekára pre dospelých, spoločnosti TOMA-MED s.r.o.
Zdravotná dokumentácia bude odovzdaná do úschovy úradu Bratislavského samosprávneho kraja , oddelenie zdravotníctva, Sabinovská 16, P.O.Box 106,820 05 Bratislava 25

Obvody: 
Janíkov dvor
Obvody: 
Jasovská 1-21 + párne
Obvody: 
Turnianska
Obvody: 
Vígľašská 1-21 nepárne
Obvody: 
Vyšehradská od 17 vyššie