Lekárska služba prvej pomoci

Lekárska služba prvej pomoci pre deti a dorast: ordinačné hodiny:
pondelok – piatok: 18,00 – 06,00 hod
Sobota, nedeľa, sviatky: 24 hodín
Č. tel.: 0919 321 321