Bezplatná WIFI Zóna

Na chodbách v budove MEDICENTRA je bezplatná WIFI Zóna pre našich návštevníkov.