Kardiologická ambulancia MUDr.Havránkovej - od 2.10.2017 Zrušená

Vážení pacienti Kardiologická ambulancia od 2.10.2017 je presťahovaná na novú adresu Bajkalská 18/A, Bratislava2, 821 08,
tel. kontakt 09018 449 666