Možnosť prenajatia rokovacej miestnosti

Prenájom rokovacej miestnosti je možný už od 1 hodiny. Pre viac informácií volajte na tel.č: 02/63833000